Over de stichting

Stichting Pygmee naar School is in Nederland gevestigd en opgericht in 2018 om in Burundi een school te starten die onderwijs geeft aan de daar wonende pygmee-kinderen.Het pygmee-volk wordt gediscrimineerd op sociaal, economisch en cultureel gebied, veroorzaakt door uiterlijke kenmerken en culturele afstand. Ze zijn bijvoorbeeld duidelijk kleiner dan de gemiddelde bevolking van Burundi. Om de samenleving op termijn beter met elkaar geïntegreerd te krijgen is goed onderwijs heel belangrijk.

pygmee kinderen

De pygmeeën wonen als gevolg van discriminatie veelal in de bossen of bergen buiten de stad en hebben vaak generaties lang geen onderwijs genoten, waardoor ze analfabeet zijn gebleven. Ze leven van de landbouw en zijn dikwijls op de vlucht. De oogst mislukt regelmatig als gevolg van hevige regenval. Hierdoor leven ze in grote armoede.


Doel

De stichting stelt zich primair ten doel scholen op te richten zodat de pygmee-kinderen basisonderwijs kunnen volgen.

De ouders wordt om een financiële maar ook een manuele bijdrage per schooljaar gevraagd, zodat de ouders duidelijk betrokken zijn bij de school en ook zelf financieel zelfstandiger kunnen worden. Daartoe worden ze ondersteund bij het leren genereren van inkomsten.

Het eerste schooljaar begint in september 2018. De school is toegankelijk voor pygmee-kinderen, maar ook andere kansarme kinderen zijn welkom.

Ons doel is gedurende vijf jaar financiële steun te geven aan de school voor kosten als huur, onderwijspersoneel, leermiddelen en school-uniformen. Het streven is om de school na vijf jaar zelfvoorzienend te laten draaien.


Over ons

Het bestuur van de Stichting Pygmee naar School bestaat uit:

Voorzitter

Corrie Roeleveld

Corrie, verpleegkundige en wereldreiziger, is de initiatiefneemster van de school in Burundi. Zij heeft o.a. op de Filipijnen meegewerkt aan de oprichting van een school voor kansarme kinderen.

Tijdens haar reizen heeft ze in Afrika contacten opgedaan met achtergestelde bevolkingsgroepen, waaronder Albino-kinderen en de pygmeeën. Gerechtigheid, harmonie en eenheid in de wereld zijn heel belangrijk voor haar.

Penningmeester

Marianne Deun

Ik heb een eigen bedrijf, samen met mijn man en twee dochters, en in dit bedrijf hou ik me voornamelijk bezig met het verzorgen en bakken van allerlei lekkernijen.

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen een eerlijke kans op gezondheidszorg en educatie krijgen, en met name de achtergestelde (groepen) kinderen. En ik vind het mooi om van dichtbij mee te maken hoe door onze bijdragen kwetsbare kinderen uiteindelijk zelfstandige volwassenen worden.

Secretaris

Ria Scheele

Inmiddels met pensioen, maar ik heb in Afrika gewerkt en daaraan een grote liefde voor dit continent overgehouden! Ik steun daar ook andere doelen, vooral die met educatie te maken hebben.

Educatie is de sleutel tot vooruitgang voor iedereen, de sleutel tot zelfstandigheid. Door educatie zijn er meer mogelijkheden om in je eigen levensonderhoud te voorzien, je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Daarom zet ik me graag in voor deze stichting, want kinderen krijgen hierdoor de kans om naar school te gaan. Hier hebben ze hun hele leven profijt van, maar daarnaast is het ook goed voor de hele maatschappij!

Algemeen bestuurslid

Ans Olij

Ik ben werkzaam in de wijkverpleging en in de kraamzorg. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat klinkt voor ons heel normaal, maar zo normaal is dat niet.

Daarom zet ik mij in om dit voor de pygmeeën te realiseren.

De bestuursleden werken als vrijwilliger en krijgen alleen gemaakte kosten vergoed. Indien u interesse heeft in deze stichting en dit project geven wij u graag meer informatie.Doneren

Uw gift is zeer hartelijk welkom.

U kunt al vanaf €5,- per maand donateur worden. Daarmee helpt u een jong, kansarm kind naar school en een betere toekomst.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:

NL19 INGB 0008 7285 14
ten name van
Stichting Pygmee naar School